25 Aralık 2009 Cuma

Katsayı Düzenlemesi Tatmin Etmedi...

Eskisine göre haksızlık 40 puan azalırken, yeni düzenleme de sanayicileri tatmin etmedi.

Danıştay'ın eşit katsayının yürütmesini durdurmasının ardından YÖK, farklı katsayıya geri dönmek zorunda kaldı. Bu kez aradaki makas daraltılarak katsayı farkı 10 puana düşürüldü. Buna göre meslek liselilerin ortaöğretim başarı puanları 0,13, genel lise mezunlarının puanları ise 0,15 katsayı ile çarpılarak, sınavdan aldıkları puana eklenecek. Meslek liselileri mağdur eden eski katsayıda (0,3-0,8) fark 50 puanı buluyordu. Ancak sanayiciler yeni katsayıyı da 'kötünün iyisi' olarak değerlendiriyor. Üniversite sınavında 1 sorunun bile binlerce kişiyi geride bıraktırdığına dikkat çeken işadamları, adaletsizliğin giderilmemesi halinde ailelerle birlikte yargıya başvuracaklarını söylüyor. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Celal Beysel, "sanayici kalifiye eleman bulmakta güçlük çekerken bütün odaklanma noktasının katsayı konusu olmasını son derece düşündürücü" buluyor. Katsayı sisteminin eşitlik ilkesine aykırı, mesleki eğitimin cazibesini azaltan, eğitimin kalite kazanmasını güçleştiren yapay bir sistem olduğunu vurguluyor. Beysel, nihai çözümü şöyle açıklıyor: "Resmin bütününü içeren, siyasi yönlendirmelerin dışında ve iş dünyasının ihtiyacı olan meslek sahibi elemanların kalitesini gözeten bir çözüm olmalı." Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TÜTEV) Başkanı Selçuk Özdemir de meslek lisesi ve genel lise arasındaki 8 soruluk farkın meslek liselerindeki kan kaybını sürdüreceğine dikkat çekiyor: "Karar, tatmin edici değil. Meslek lisesi ve normal lise öğrencileri arasındaki katsayısı adaletsizliği kaldırılmalı ve meslek lisesi mezunlarına pozitif ayrımcılık yapılarak, üniversite giriş sınavında ek puanlar verilmeli." Türk sanayisinin geleceğinin meslek liselerine bağlı olduğuna işaret eden TÜTEV Başkanı, "İş dünyasının mesleki eğitim almış nitelikli elemana ihtiyacı var. Sanayicimiz meslek lisesi mezunu istihdam etmek isterken, meslek liseleri eğitecek öğrenci bulamamaktadır." diyor. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç de mesleki eğitime verilen önemin artırılması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguluyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder