30 Aralık 2009 Çarşamba

HARMONİK BOZULUMUN HESAPLANMASI

HARMONİK BOZULUMUN HESAPLANMASI

Bu bölümdeki amaç , Harmonik Analizör Sanal Enstrumanını kullanarak harmonik bozulma hesaplarını yapmaktır.

Blok Diyagramı

1.Examples\analysis\measure\measxmp1.11b’deki THD Örnek VI’sini açın ve blok diyagramı inceleyin.

Daha önce gördüğünüz sistem bir nonlineer sistemdir.Çıkışı pencerelenmiş , ve güç spektrumu hesaplanmış ve Harmonik Analizör VI’ye verilmiştir.

Sinüs Dalga VI “Temel Frekans”( “fundamental frequency”) kontrolünde belirtilen bir bir frekansın ana dalgasını üretir.

Ön Panel

2.Ön paneli açın. Aşağıda ,nonlineer sistemin çıkışının güç spektrumu gösterilmiştir.Sağ üst köşede , ana dalga ve harmoniklerinin genlik ve frekansları için düzenleme göstergeleri bulunur.Düzenleme boyutları , “#harmonics” kontrolünde girilmiş değerlere bağlıdır.

3.”Ana dalga frekansı”nı (“fundamental frequency”) 1000’e , “#harmonics” ‘i 2’ye çevirin ,ve VI ‘yi birkaç defa çalıştırın.Her seferinde çıkış göstergelerindeki (“Harmonik Frekanslar”,”Harmonik Genlikler”,%THD ve %THD+Gürültü) değerleri not edin.

VI’yi her seferinde çalıştırdığınızda neden farklı değerler aldınız?

%THD ve %THD+Gürültü değerlerinden hangisi büyüktür?Neden olduğunu açıklayınız?

4.”Pencere” (“window”) kontrolünün farklı seçimlerinde VI’yi çalıştırın ve güç spektrumundaki pikleri gözlemleyin.

Hangi pencere en dar piki veriyor?Hangi pencere en geniş piki veriyor?Neden?

5.Ana dalga frekansını 3000 yapın ve VI’yi çalıştırın.Neden bir hata alıyorsunuz?

Not :Nyquist frekansı ve harmoniklerin frekansı arasındaki ilişkiyi gözönünde bulundurun.

6.Bitirdiğinizde ,VI’yi kapatın ve LabVIEW’den çıkın.

Özet

Ölçü sanal enstrumanları (VI) ile genel ölçüm görevleri yerine getirilebilir.Bu görevlerden bazıları , harmonik bozulum miktarını , bir işaretin faz ve genlik spektrumunun hesaplanmasını içerir.Diğer VI’ler , bir sistemin transfer fonksiyonu , sistemin impals cevabı ,giriş ve çıkış işaretleri arasındaki karşılıklı güç spektrumu vb. gibi özelliklerini hesaplar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder