28 Aralık 2009 Pazartesi

İşletmelerde Mesleki Eğitim Dönemi...

Türkiye genelindeki 100 işletmeden 32’si, çalışanlarına mesleki eğitim verdi.

Türkiye genelindeki 100 işletmeden 32'si, 2007 yılında çalışanlarına mesleki eğitim verdi. Çalışan sayısı 10-49 arasında değişen işletmelerde mesleki eğitim veren işletme oranı yüzde 29.4 olarak belirlenirken, bu oran 50-249 arasında kişinin çalıştığı işletmelerde yüzde 40.3, 250 ve üzeri çalışanın bulunduğu işletmelerde yüzde 46.6 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde çalışanlarına mesleki eğitim çalışmasına en çok ağırlık veren sektör yüzde 55.4 ile motorlu taşıt ve motosiklet satış, bakım ve onarımı olurken, onu yüzde 53.4 ile ulaşım araçları imalatı sektörü izledi. Mesleki eğitimin en düşük olduğu sektör ise yüzde 18.2 ile ulaştırma ve depolama faaliyetleri oldu. Türkiye genelinde 2007 yılında çalışanlarına mesleki eğitim kursu veya mesleki eğitimin diğer türlerini sağlayan girişimlerin tüm girişimler içindeki oranı yüzde 32 oldu. İşyeri büyüklük grubunda bu oran, en yüksek yüzde 46.6 ile 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde görülürken, en düşük oran yüzde 29.4 oranıyla 10 ile 49 kişinin çalıştığı işyerlerinde belirlendi. Çalışanlarına mesleki eğitim kursu sağlayan girişimlerin tüm girişimler içindeki oranı Türkiye genelinde yüzde 17.1 iken, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde bu oran yüzde 35.6'ya yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Girişimlerde Mesleki Eğitim Araştırması Sonuçları, 2007'yi açıkladı. Hayat boyu öğrenme kapsamında girişimlerin çalışanlarına yönelik verdiği mesleki eğitim hakkında ayrıntılı bilgileri derleyen TÜİK, Türkiye'de ilk defa uygulanan Girişimlerde Mesleki Eğitim Araştırması'nın alan uygulamasını Ekim 2008-Ocak 2009 döneminde, 10 ve daha fazla çalışanı olan ve seçilmiş 20 ekonomik faaliyet grubunda yer alan girişimlerle yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirdi. Araştırma ile ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan ve uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir verilerin elde edilmesi sağlanırken, aynı zamanda girişimlerde sağlanan mesleki eğitimin maliyeti, türü ve içeriği hakkında detaylı istatistiklerin yanı sıra, mesleğe hazırlık eğitimi ile girişimin eğitim politikasına ilişkin bilgiler de elde edildi. Araştırmanın referans dönemi olan 2007 yılı itibariyle Türkiye genelinde çalışanlarına mesleki eğitim kursu veya mesleki eğitimin diğer türlerini sağlayan girişimlerin tüm girişimler içindeki oranı yüzde 32 oldu. İşyeri büyüklük grubunda bu oran, en yüksek yüzde 46.6 ile 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde görülürken, en düşük oran yüzde 29.4 oranıyla 10 ile 49 kişinin çalıştığı işyerlerinde oldu. 50-249 kişinin çalıştığı işletmelerde, 2007 yılında mesleki eğitim faaliyeti sağlayan girişimlerin oranı yüzde 40.3 olarak gerçekleşti. -ÇALIŞANLARINA MESLEKİ EĞİTİM SAĞLAYAN GİRİŞİMLERİN ORANI YÜZDE 17.1- Çalışanlarına mesleki eğitim kursu sağlayan girişimlerin tüm girişimler içindeki oranı ise Türkiye genelinde yüzde 17.1 iken, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde bu oran yüzde 35.6 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde, tüm mesleki eğitim kursu veren girişimlerde içeriden mesleki eğitim kursları düzenleyen girişimlerin oranı yüzde 40.9 iken, bu oran dışarıdan mesleki eğitim kursları sağlayan girişimler için yüzde 82.5 olarak gerçekleşti. -OTOMOTİV SATIŞI MESLEKİ EĞİTİMDE İLK SIRADA- Türkiye genelinde çalışanlarına mesleki eğitim kursu veya mesleki eğitimin diğer türlerini sağlayan girişimlerin tüm girişimler içindeki oranı, ekonomik faaliyet grubunda en yüksek motorlu taşıt ve motosiklet satış, bakım ve onarımı yüzde 55.4 ve ulaşım araçları imalatı sektöründe yüzde 53.4 olarak belirlendi. Sigorta ve emeklilik fonları hariç, mali aracı kuruluşların faaliyetleri ve zorunlu sosyal güvenlik hariç, sigorta ve emeklilik fonlarıyla ilgili faaliyetlerde mesleki eğitim faaliyeti sağlayan girişimlerin oranı yüzde 52.6, mali aracı kuruluşlara yardım faaliyetleriyle ilgili faaliyetlerde yüzde 48 olarak tespit edildi. -MESLEKİ EĞİTİMİN EN DÜŞÜK OLDUĞU ALAN ULAŞTIRMA VE DEPOLAMADA- Mesleki eğitimin en düşük olduğu alan ulaştırma ve depolama faaliyet grubu oldu. Bu grupta yer alan girişimlerde mesleki eğitim oranı yüzde 18.2 olarak belirlendi. Onu yüzde 19.2 oranıyla tekstil ve tekstil ürünleri imalatı ile deri ve deri ürünleri imalatı ile yüzde 22.9'la ağaç ürünleri ve başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar izledi. -İÇERİDEN MESLEKİ EĞİTİM ALAN KURUMLARIN ORANI YÜZDE 7- İçeriden mesleki eğitim sağlayan girişimlerin oranı yüzde 7 iken, dışarıdan mesleki eğitim sağlayan girişmelerin oranı yüzde 14.1 oldu. Hem içeriden, hem dışarıdan mesleki eğitim faaliyeti sağlayanların oranı ise yüzde 17.1 olarak belirlendi. TÜİK, girişim referans süresi olan 12 ay içinde hem içeriden hem de dışarıdan mesleki eğitim faaliyeti sağlanabildiğine dikkat çekerek, bu nedenle mesleki eğitim kursu sağlayan girişim oranının içeriden mesleki eğitim kursları ile dışarıdan mesleki eğitim kursu sağlayan girişim oranlarının toplamından farklı olduğunu bildirdi. -MESLEKİ EĞİTİM KURS KATILIMCISI BAŞINA DÜŞEN KURS SÜRESİ 29 SAAT- Mesleki eğitim kurslarına katılım süresi 250 ve üzerinde çalışanın bulunduğu Türkiye genelindeki tüm işletmelerde yüzde 5 saat, 50 ile 249 kişinin çalıştığı işletmelerde 2 saat olarak belirlendi. 10-49 kişinin çalıştığı işletmelerde çalışan başına düşen kurs süresi ise 3 saat olarak gerçekleşti. Mesleki eğitim kurs katılımcısı başına düşen kurs süresi ise toplamda 29 saat iken, 10-49 kişiden oluşan küçük işletmelerde 37 saat, 50-249 kişilik işletmelerde 27 saat, 250 ve üzeri işletmelerde 28 oldu. Çalışanlarına eğitim sağlayan girişimlerin tüm girişimlerdeki oranı,2007 (yüzde) Mesleki eğitim faaliyeti sağlama durumu Mesleki eğitim faaliyet türü İşyeri büyüklük Mesleki eğitim Mesleki eğitim Mesleki eğitim kursu Mesleki eğitimin Grubu (kişi) sağlamayan sağlayan sağlayan girişimlerin diğer şekillerini girişimlerin oranı girişimlerin oranı oranı sağlayan gir. oranı Toplam 68.0 32.0 17.1 23.7 10-49 70.6 29.4 14.7 21.7 50-249 59.7 40.3 23.7 30.0 250+ 53.4 46.6

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder