29 Aralık 2009 Salı

İnkılap Tarihi Testleri

TEST 1

    Misakı Millide

I. Arap ülkelerinde halk oylamasına gidilmesi

II. İtilaf devletlerinin işgal ettikleri yerlerden çekilmesi

III. Boğazların dünya ticaretine açılacağı

IV. Kapitülasyonların kabul edilmeyeceği

V. Batı Trakya da halk oylamasına gidilebileceği

VI. Düyunu umumiye nin kabul edilmemesi belirtilmiştir.

Bunlardan hangileri tam bağımsızlık ilkesi ile doğrudan doğruya ilgilidir?

A) I – III

B) III – IV – V

C) II – IV – VI

D) II – V

E) II – III – IV

2. Misak-ı milli ile milli varlığımıza zararlı olan kapitülasyonların kaldırılması kabul edildi.

Bundan amaçlanan nedir?

A) Ticareti geliştirmek

B) Siyasal bağımsızlık

C) Milli egemenlik

D) Üretimin artması

E) İşgallerin sona erdirilmesi

    – 1776’da ABD bağımsızlık beyannamesinin ilan edilmesi </LI>

-1789’da Fransa’da insan ve vatandaşlık hakları beyannamesinin ilan edilmesi

Yukarıda verilen olaylar, gerçekleştikleri ülkelerde bağımsızlık ve milli hakimiyet adına önemli adımlar atılmasını sağlamıştır.

Türk inkılabının temelini oluşturan bağımsızlık beyannamesi aşağıdakilerden hangisidir.

A) Havza genelgesi

B) Erzurum kongresi kararları

C) Amasya genelgesi kararları

D) Amasya protokolü kararları

E) Sivas kongresi kararları

4. Mustafa Kemal’in Amasya genelgesi ile ortaya koyduğu kurtuluş savaşı stratejisinin, kongreler sonrasında yürürlüğe koymasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millet çoğunluğunun da onayını almak istemesi

B) Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanması

C) Hareketlerinin milli iradeye dayandırılması

D) Genelgenin bütün Anadolu da duyulup benimsenmesi

E) Acele değil, ihtiyatlı hareket etmesi

5. Milli mücadelenin hazırlık döneminde;

I. Genelgeler yayımlanmıştır.

II. Kongreler toplanmıştır.

III. Temsil heyeti kurulmuştur.

IV. Amasya görüşmeleri yapılmıştır.

V. Son Osmanlı mebusan meclisi toplanmış ve misak-ı milli ilan edilmiştir

Anadolu hareketi ile İstanbul hükümeti, bu gelişmelerden hangisi yada hangilerinde birlikte hareket etmiştir?

A) Yalnız I

B) IV – V

C) Yalnız IV

D) II – III

E) I – II – III

6. Kurtuluş savaşının ilk dönemlerinde;

II. Direniş cemiyetlerinin kurulması

III. Kuva yi milliye nin oluşturulması

IV. Çeşitli bölgelerden kongrelerin toplanması

Aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir?

A) I. dünya sona erdiği

B) Anadolu’da milli uyanışın başladığının

C) Avrupalıların içişlerimize karışmasının önlenmek istendiğinin

D) Otorite ve güç peşinde kazanma peşinde koşanların olduğunun

E) İstanbul hükümetinin deneyimlerinden yararlanıldığının

TEST CEVAPLARI

1. II. Öncülde verilen “işgal edilen yerlerden çekilme” ifadesi zaten doğrudan bağımsızlıkla ilgilidir. IV ve VI öncüllerindeki kapitülasyonlar ve düyunu umumiye yabancıların direk olarak ekonomimize direk müdahale ettikleri kavramlardır. Bunların kaldırılmasıyla da ekonomik bağımsızlık gerçekleşmiştir. DOĞRU SEÇENEK C

2. kapitülasyonlar Osmanlı devleti nin bazı devletlere tanıdığı gümrük ve ticaret kolaylığıdır. Bu sebeple Avrupa da üretilen mallar Osmanlı ülkesine çok ucuz olarak girmiş bu da Osmanlı devletinde ücretimin durmasına sebep olmuştur. Kapitülasyonlar kaldırılarak yerli üreticiler korunmuş ve üretimde artış sağlanmıştır. DOĞRU SEÇENEK D

3. Amasya genelgesinin içerdiği maddelere bakıldığında ( 1. 2. ve 3. maddeleri ) bir ihtilal beyannamesi olduğu anlaşılıyor. DOĞRU SEÇENEK C

4. Mustafa Kemal Amasya genelgesi kararları diğer kongrelere de onaylatarak çoğunluğun onayını almak böylece daha etkin ve tutarlı hareket etmek istemiştir. DOĞRU SEÇENEK A

5. Amasya görüşmeleri İstanbul hükümeti ile temsil heyeti arasında gerçekleşmiş buradan çıkan kararlar da Osmanlı mebusan meclisi kapatılmıştır. DOĞRU SEÇENEK B

6. kurtuluş savaşının ilk dönemlerinde İstanbul hükümetinin işgallere karşı sessiz kalması ve ortada da başka merkezi yönetimin bulunmamasına rağmen halkın bir takım oluşumlar meydana getirmesi milli bilincin oluştuğunu gösteriyor. DOĞRU SEÇENEK B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder