18 Ocak 2009 Pazar

Üniversite Adaylarına...

Sevgili Üniversite Adayları;

Bir üniversite adayı olarak seçim aşamasına geldiğinizde sınav sistemi, üniversiteler, ve meslekler hakkında yeterli donanım ye bilgiye sahip olmazsanız, kararsız kalma ve hatalı tercihler yapma riskiniz oldukça fazladır. Sınav literatürü hakkında bilgi sahibi olmayan bir öğrenci, üniversite sınavında başarısızlık yaşamakta veya yanlış bir bölüme yerleşmektedir.

İstatistik verileri, sınava sadece bilgi bazında hazırlananların değil, aynı zamanda sistemden ve test tekniğinden haberdar olanların daha başarılı olduklarını gösterir niteliktedir.

Modern dünyada hayatı devam ettirebilmenin en temel unsuru eğitimli olmaktır. Eğitim süreci yaşam boyu kesintisiz devam eder. Ancak hayatınızın belirli dönemlerinde alınacak doğru veya yanlış kararlar gelecekteki yaşam biçiminize yön verir. İşte bu önemli dönemeçlerden biri, belki de en önemlisi ortaöğretimden yükseköğretime geçiş dönemidir.

Siz üniversite adaylarının doğru adreslere gitmesini sağlamak için, eğitimcilik ruhunun bize vermiş olduğu görev bilinci ile bu kitapçığı hazırladık. Yükseköğretim programlarının geçtiğimiz yıla ait kontenjanlarını ve minimum puanlarını en anlaşılır şekilde aktarmaya çalıştık. Ayrıca Mesleki Sınavsız Geçiş İle yerleşilecek önlisans programlarını da listeye ilave ettik.

Tercih listenizi oluştururken buradan elde edeceğiniz veriler sizlere ışık tutacaktır. Her yıl puanlarda ve kontenjanlarda kısmi değişimler yaşanmaktadır. Puanlardaki değişimin sebebi öğrenci başarısı ve tercih yönelimi yani kısaca arz ve taleptir. Çok talep edilen programların puanları yüksek, az talep edilen programların ise puanları düşük çıkmaktadır. Sınav sisteminin değişmesi de bu değişikliklerin temel etkeni olacaktır.

Bu kitapçıkta yer alan programlar 2008 ÖSYS kılavuzunda yer alan programlar olup, 2009 sınav döneminde bu programlarda bazı değişimlerle karşılaşabilirsiniz. Bazı programlar öğrenci almazken, yeni programlar açılabilir, lisedeki alanınızda yer alan programlardan bazısı alan dışı olup bazıları alanınıza alınabilir. Tercihlerinizi oluştururken mutlaka 2009 ÖSYS kılavuzunu incelemeli ve listenizi bu kılavuzda yer alan programlardan oluşturmalısınız.

Üniversiteli olmanız dileğiyle.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder