21 Ocak 2009 Çarşamba

Sözcük Anlamı Test Soruları

1. "Sarmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bu sohbet bizi iyice sarmıştı.
B) Grip salgını bütün ülkeyi sardı.
C) Bütün evi sigara dumanı sarmış.
D) Okumaya başladığım kitap beni hiç sarmadı.
E) Elindeki bandı yaranın üzerine dikkatlice sardı.
2. "Somut anlamlı bir sözcük, anlam genişlemesiyle soyut anlam kazanabilir."
Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıklamaya uygun bir örnektir?
A) Gözlerinden çok yorgun olduğu anlaşılıyordu.
B) Bugün, içinde anlam veremediği bir sıkıntı vardı.
C) Akşamki davete canı hiç gitmek istemiyordu.
D) Eve vardığında vakit oldukça geç olmuştu.
E) Renkli kişiliğiyle etrafındakilerin ilgisini çekiyordu.
3. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamıyla kullanılmıştır?
A) İşlerine kendini veremediğini söyledi.
B) En güzel şarkıların notalarını ezberlemeye çalışıyordu.
C) Yeni kitabının kapağını uzman kişilere hazırlattı.
D) Futbolu, ayakları sürekli ağrıdığı için bıraktı.
E) Yazarın son romanı epeyce tepki aldı.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük kullanılmıştır?
A) Elindeki kitabı masanın üzerine attı.
B) Hemen buraya gelsene, diye bağırdı.
C) Annem, akrabalarımı da doğum günüme çağırmış.
D) Karar açıklanınca salondan homurtular yükseldi.
E) Değişik fikirleriyle herkesin ilgisini çekiyor.
5. "Bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramı birden fazla sözcükle anlatmaya 'dolaylama' denir."
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?
A) Kemal, bana sınava girmeyeceğini söyledi.
B) Annemin söylediklerini duymadım sanma.
C) Oraya yapacağı ziyareti yine ertelemiş.
D) O gün hayat arkadaşından bile destek göremedi.
E) Bugün buraya geleceğimizi biliyordu.
6. "Anadolu turnesinden sonra sanatçı ilk kez gazetemize konuştu." cümlesinde "gazetemize" sözcüğü benzetme ilgisi olmaksızın başka bir sözcük yerine kullanılmıştır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledekine benzer bir söyleyiş özelliği vardır?
A) Dergimizin sayfa düzeni beğenildi.
B) Babamın yaptığı ev neredeyse yıkılıyordu.
C) Çocukluğumda hep sinemaya giderdim.
D) Okul, kayıt süresini iki gün daha uzattı.
E) Sararan yapraklar, sonbaharın geldiğini haber veriyordu.
7. Bülbülün çilesi yanmakmış güle Ömürler geçiyor ağlaya güle
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasında bulunan ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yansıma B) İkileme C) Sesteşlik
D) Anlamdaşlık E) Zıt anlamlılık
8. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi yapılışı yönüyle ötekilerden farklıdır?
A) Çocuk, irili ufaklı çakıl taşlarını kovaya dolduruyordu.
B) Aşağı yukarı bir aydır seninle konuşmak için uygun bir zaman kolluyordum.
C) Uzak yakın demeden bütün arkadaşlarını, evlerinde ziyaret ederdi.
D) Parkın bir köşesinde eski püskü elbiseli bir adam güneşleniyordu.
E) Onunla er geç karşılaşıp bu sorunu çözeceğiz.

Yanıtlar: 1-E 2-E 3-B 4-D 5-D 6-D 7-C 8-D

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder