17 Ocak 2009 Cumartesi

Kurtuluş Savaşı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmadan önce devletimizin adı Osmanlı Devleti'ydi. Osmanlı Devleti padişahlar tarafından yönetiliyordu.
Osmanlı Devleti zamanla gücünü kaybetmeye başladı. Avrupalı devletler ise gelişip güçlendiler. Güçlenen bu devletler yeni topraklar elde etmek istediler. Aralarında savaş başladı. Bu savaşa Birinci, Dünya Savaşı denir.
Osmanlı Develeti de bu savaşa önceleri katılmak istemedi. Ancak o dönem dost olarak görülen Alman Devleti'nin gemileri düşman tarafından sıkıştırılmıştı, kaçıyordu. O gemiler Goben ve Breslav isimli Alman gemileri idi. Osmanlı, o gemileri kurtarmak için onları biz satın aldık dedi ve o gemilere kendi bayrağını koydu. İsimlerini de Midilli ve Yavuz olarak değiştirdi. Ancak Almanlar boş durmadı ve o gemilerle gidip Rusya'nın limanlarını bombaladılar. Rusya, Osmanlı bayraklı bir geminin kendisine saldırdığını görünce Osmanlı da savaşa katılmış bulundu. Dört yıl savaş sürdü. Osmanlı Devleti müthiş bir direniş ile savaşta yenilmedi. Ancak müttefikimiz Almanlar yenilince biz de yenik sayıldık. Galip devletlerle bir ateşkes anlaşması imzalamak zorunda kaldı. Yapılan anlaşmanın adı, Mondros Ateşkes Anlaşması'dır.
Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre Osmanlı ordusunun silâhlan toplandı. Askerleri dağıtıldı. Yurdumuzun bir bölümü işgal edildi.
Bu duruma cok üzülen Mustafa Kemal ve arkadaşları bir araya geldiler. İstanbul'dan Anadolu'ya geçerek yurdun kurtuluşu için savaşmaya karar verdiler. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Samsun'dan sonra Amasya'ya, Erzurum ve Sivas'a gitti. Bu şehirlerde toplantılar yaparak vatanın kurtarılması için yapılması gerekenleri anlattı. Alınan kararları bütün dünyaya duyurdu.
Anadolu'daki çalışmalarını bitiren Mustafa Kemal Ankara'ya geldi. 23 Nisan 1920'de TBMM açıldı. TBMM yurdumuzun düşmanlardan kurtarılması için Kurtuluş Savaşı yapılmasına karar verdi. Mustafa Kemal oy birliği ile meclis başkanı seçildi. Kurtuluş Savaşı süresince bütün kararlar ve önlemler mecliste alındı. Meclisin açılması cumhuriyet yönetimine geçişin ilk adımı oldu.
Kurtuluş Savası'nın sonucunda yurdumuz düşmanlardan kurtarıldı. Savaş bitince Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile yeni Türk Devleti'ni bütün dünya tanımış oldu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder