18 Ocak 2009 Pazar

Allah'ın Her Şeye Gücü Yeter ve O Bizimle Beraberdir

Allah'ın Her Şeye Gücü Yeter
Yeryüzündeki ve gökyüzündeki her şeyi, canlı ve cansız tüm varlıkları Allah yaratmıştır. Onun, her şeyi dileme ve dilediğini de yapma gücü vardır. Her şeyi yaratması onun gücünün sonsuz olduğunu göstermektedir. Yüce Allah'ın bu gücü Fâtır suresinin 44. ayetinde, "Ne göklerde ne yerde Allah'ı âciz bırakacak bir güç vardır." şeklinde belirtilmiştir.
İnsanlara ve diğer canlılara bir şeyler yapabilme gücü veren de Allah'tır, Allah, istediğine istediği kadar güç ve kuvvet bağışlar. Bu nedenle zor bir işe başladığımızda veya bir işte zor duruma düştüğümüzde Allah'a, "Ey Allah'ım bana güç ve kuvvet ver." diye dua ederiz.
Allah Bizimle Beraberdir
Evrendeki bütün varlıkların yaratıcısı Allah'tır. Yarattığı varlıkları koruyan da odur. Hiçbir varlık sebepsiz yaratılmamıştır. Hepsinin yapması gereken görev ve sorumlulukları vardır. Hiçbiri boş ve sahipsiz değildir. Hepsinin sahibi Allah'tır. Yüce Allah, üstün bir varlık olarak yarattığı bizleri sever. Bizi besleyen, büyüten, koruyan ve yaptığımız hataları affeden Allah'tır.
Allah, kendisine inanan ve güvenen insanlara yardım eder, İnsanlar yalnızca ona güvenir. Allah'a inanmak, insana büyük bir mutluluk verir. Allah'a inanan bir insan, her hareketine ve sözüne dikkat eder. Kendine ve başkalarına zarar verecek kötü davranışlardan uzak durur. İyilik ve doğruluktan ayrılmaz.
Allah'a inanan ve güvenen insanlar, gönül rahatlığı ile yaşamlarını sürdürürler. Bilirler ki kendilerini daima gören, gözeten ve koruyan yüce bir varlık vardır. Yüce Allah, bu konuda Talâk suresinin 3. ayetinde şöyle buyurmaktadır: "Kim Allah'a güvenip ona gönülden bağlanırsa, Yüce Allah ona yeter."

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder