21 Ocak 2009 Çarşamba

Anlatım Teknikleri Test Soruları

1. Bilgelik, bir anlamda bir insanın kendi düşüncesine, bütün öbür düşünceleri tercih etmesini gerektiren bir tutumdur. Bilge insan; kendi düşüncesine, kendi düşüncesi olduğu için önem vermemesi, kuşkuyla bakması gereken insandır. Ne diyor Valery: "Bizim düşüncemize, kendi düşüncemiz olduğu için inanmamayı öğrenmeliyiz. Tersine onu kuşkuyla karşılamamız gerekir."
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri ağır basmaktadır?
A) Tanımlama - tanık gösterme
B) Karşılaştırma - açıklama
C) Örneklendirme - tartışma
D) Tanık gösterme - örneklendirme
E) Öyküleme - betimleme

2. VVilhelm Von: "İmparatorluklar gelir geçer, ama güzel bir dize sonsuza dek kalır." derken şiirin o gizemli gücünü anlatır. Şiir, insanın insan olması kadar eskiye dayanan duygu ve düşüncelerinin paylaşım aracıdır. Geçmişten bu yana tüm kültürlerde kutsal bir yeri olan şiir, herkeste ayrı bir izlenim uyandırır. Balzac şiiri bir ızdırap; Goethe üstüne resim yapılmış bir pencere camı, yani kurtuluş, özgürlüğe kavuşma; Voltaire ruhun müziği olarak algılar.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır?
A) Karşılaştırma, tanımlama, betimleme
B) Tanık gösterme, tanımlama, tartışma
C) Örneklendirme, tanımlama, tartışma
D) Tanık gösterme, tanımlama, örneklendirme
E) Benzetme, karşılaştırma, öyküleme

3.
Muhsin Ertuğrul, çağdaş Türk tiyatrosunun kurucusudur. Tiyatroyu halka ulaştırmak için yıllarca emek harcamıştır. Tiyatroyla ilgili en güçlü yazıları yazmış, Türkiye'nin dört bir yanına tiyatro açarak halkı eğitmeyi amaçlamıştır. Yazılarını, "İnsan ve Tiyatro Üzerine Gördüklerim" adlı kitabında toplamıştır. Bunun dışında Renkli Fener, Bala, Söz Söyleme Sanatı adlı çeviri yapıtları da vardır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Tanımlama B) Karşılaştırma C) Açıklama
D) Tartışma E) Örneklendirme

4. Ege'de yıl boyunca yeşilin değişik tonlarına rastlanır. Çam ormanları, zeytinlikler, narenciye bahçeleri görünümlerini hiç kaybetmez. Mayısa doğru narenciye bahçelerinin çiçeklenmesiyle havaya olağanüstü güzellikte kokular yayılır. Bu mevsimde kırların yeşili, denizin mavisi ile kucaklaşır. Halikarnas Balıkçısı'nın söylediği gibi: "İlkbaharda Ege, yaşamdan aldığının daha fazlasını yaşama verir."
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Gözlem gücünden yararlanma
B) Söz sanatlarına başvurma
C) Anlatıma duyguları katma
D) Alıntı yapma
E) Tartışmacı anlatıma başvurma

5. Çoğu yazarda bir mutluluk, bir kurtuluş yoludur kalemin teline dokunmak. Goethe, "Yazmak kurtuluştur." der. Dostoyevsky "Varlığımızdaki hayaletleri atmaktır." der yazmak için. Sait Faik'se bir hikâyesinde "Yazmasam çıldıracaktım." itirafında bulunur. Yazarlar, yazarlarken kalplerindeki ağrılar hafifler.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Öyküleme B) Örneklendirme C) Benzetme
D) Tartışma E) Betimleme

6. Uzun Hikâye'deki şahıslar, yazarımızın diğer hikâye-lerindeki şahıslardan biraz farklı. Daha önceki şahıslar da "toplumu temsil eden fertler" durumundaydı; ancak bu fertlerin hikâyede açık seçik birer tip, kanlı canlı insanlar olarak belirdiklerini söylemek biraz zordu. Uzun Hikâye'deki insanlar böyle değil. Her şahıs, okuyucuya hem fiziksel hem de ruhi bütün özellikleriyle çok yakındır. Kahramanların nefes alıp vermelerini bile duyabiliyoruz.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Betimleme B) Tartışma C) Karşılaştırma
D) Örneklendirme E) Benzetme

Yanıtlar:
1-A 2-D 3-C 4-E 5-B6-C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder