15 Kasım 2009 Pazar

Matematik Eğitim ve Öğretiminin Önemi

Matematik,fen ve teknolojinin temeli olarak düşünülür.Bilgi ve teknoloji çağını yaşadığımız bu dönemde matematiğin ne kadar önemli ve hayati özelliğe sahip olduğu bir kez daha açığa çıkmıştır.Bilgi ve teknoloji olarak dünyayı elinde bulunduran toplumlara ( A.B.D,Japonya,Çin v.b.)baktığımızda bu ülkelerin matematik alanına ne denli önem verdikleri görülecektir.Bu gerçekten yola çıkarak eğitimdeki kalitemizi artırmak ve çağa uygun bir hale getirmek amacı ön planda tutularak ,bilindiği gibi son 4-5 yıl içerisinde ilköğretim programlarında ve ders kitaplarında köklü değişiklikler uygulanmıştır.
Yeni düzenleme ile öğrencinin merkez odaklı olduğu,araştırmaya sevk edici yaklaşımlar benimsenerek ders programları oluşturulmuştur.Yeni hazırlanan ilköğretim matematik programı eski programa göre daha hafif,öğretme değil öğrenmeye özendirici,öğrencilere sorumluluk kazandırıcı,öğrenciyi aktif hale getiren bir tarzda düşünülmüştür.Bu sebeple buluş yoluyla öğretim,kavram öğretimi,zihinsel süreçler,eleştirel düşünme becerisi,yaratıcı düşünme becerisi,problem çözme becerisi,iletişim becerisi gibi ögeler programda öne çıkmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder