6 Ocak 2010 Çarşamba

YILDIRIM BAYEZİT (1360-1403) ÖDEVİ

YILDIRIM BAYEZİT (1360-1403)

Yıldırım Bayezit dördüncü Osmanlı padişahıdır. I. Murat'ın ikinci oğlu olan Bayezit Bursa'da doğdu. Bayezit, ağabeyi Savcı Bey'in isyan ve idamı üzerine büyük şehzade oldu. Babası I. Murat'ın 1386'da Karamanoğlu Ali Bey'e karşı açtığı seferde, herkesi şaşırtacak bir hızda zaferler kazanarak, daha o zamandan "Yıldırım" lakabını almış, 1386'da Kosova Meydan Savaşı'nda sağ kanattaki Rumeli askerlerinin başında kahramanca dövüşmüştür.

Babası I. Murat'ın bu savaşta şehit düşmesi üzerine hükümdarlığa geçti ve padişahlık iddiasına kalkışmasın diye kardeşi Yakub Çelebi'yi devlet erkarının kararıyla öldürttü. Sonra Rumeli tarafını güvenlik altına almayı düşündü. Sırp kralı Stefan'ın kız kardeşi Maria Despina ile evlenerek dostluğunu kuvvetlendirdi. 25 Eylül 1396'da Niğbolu'da IV. Papa'nın topladığı Haçlılar ordusunu müthiş bir bozguna uğrattı. Haçlıları kışkırtan Bizans İmparatoruna karşı kuvvetini göstermek için de Anadoluhisarı'nı yaptırttı.

Bayezit, Timur'un Hindistan fethi ile meşgul olmasından yararlanarak, Malatya'yı Memluklardan almıştı. Bu yüzden araları açıldı. Ordular Ankara'da karşılaştılar. Bayezit yenildi,1402'da esir düştü ve Akşehir'de öldü. Sonradan cenazesi Bursa'ya götürüldü.

Bazı tarihi kaynaklar Bayezit'in gururlu, kibirli, sinirli ve içkiye düşkün olduğunu söylerler. Fakat cesur ve adaletsever bir padişah olduğu da gerçektir. Türklerin Balkanlardaki hakimiyetini o sağlamıştır. Fakat Timur olayı, İstanbul'un fethini ve İmparatorluğun yeniden Yıldırım Bayezit devrindeki gücüne erişmesine elli yıl geciktirmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder