6 Ocak 2010 Çarşamba

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) ÖDEVİ

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914-1918)

1-BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞININ SEBEPLERİ VE SAVAŞIN GELİŞMESİ:

Ondokuzuncu Yüzyıl içinde Avrupa'da sanayileşme hız kazandı.Bunun sonucu olarak gelişen,genişleyen sömürgecilik anlayışı diğer kıtaları da etkisi altına aldı.Devletlerin çıkar çatışmaları,karşılıklı ekonomik reka

bete dönüştü.Siyasi birliklerini tamamlayan Almanya ve İtalya ,19.Yüzyılın sonlarına doğru kuvvetli birer

devlet haline geldiler.Almanya sanayide hızla gelişti.Ham maddeyi karşılamak için sömürgeciliğe önem verdi,dünya pazarlarının bir bölümünü ele geçirdi.Almanya'nın denizticaret filosu önem kazandı.Alman

ya, hem Osmanlı Devleti'nin geniş topraklarında nüfus saibi olmak,hem de İngiltere'nin uzak doğudaki söm

ürgelerine giden yolları kapamak için Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler kurmaya çalışıyordu.Fransa 1871'de Al

manya'ya kaptırdığı alsas-loren'in(Alsace-Loraine)acısını unutamamıştı.Savaşın Avrupa'da başlaması Uzak

doğu'ya olan ilgiyi azalttı.Japonya Almanya'nın sömürgelerine saldıınca o da savaşa girmiş oldu.Savaş de

vam ederken değişik zamanlarda Romanya,Yunanitan,Portekiz,Brezilya,Amerika Birleşik Devletleri de itilaf

(anlaşma)devletlerinin yanında savaşa katıldılar.

1.DÜNYA SAVAŞINA KATILAN DEVLETLER:

Avusturya,Sırbistan:28 Temmuz 1914

Almanya,Rusya:1 Ağustos 1914

İngiltere:5 Ağustos 1914

Karadağ:Sırbistan'la birlikte savaşa girdiği kabul edilir.

Japonya:23 Ağustos 1914

Osmanlı İmparatorluğu:11Kasım 1914

İtalya:24 Mayıs 1915

Bulgaristan:14 Ekim 1915

Romanya:28 Ağustos 1916

Amerika Birleşik Devletleri:6 Nisan 1917

Yunanistan:26 Haziran 1917

Bu devletlerin yanısıra İsviçre,İsveç,Norveç,Danimarka ve İspanya gibi Avrupa Devletleri 1.Dünya Sava

şında tarafsız kaldılar.

OSMANLI DEVLETİ'NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA GİRMESİ:

Almanya ,Osmanlı devleti'nin kendi yanında savaşa girmesini istiyordu.Nedeni,Osmanlı Devleti;

1-Rusya'yı üstüne çekerek Doğu Avrupa cephelerinin ferahlamasına yardım edecekti.

2-Anlaşma (itilaf)devletlerini İran ve Irak petrollerinden yoksun bırakacaktı.

3-Halifelik nüfuzundan yararlanarak İngiliz sömürgelerindeki müslümanları da etkileyecekti.

OSMANLI DEVLETİNİN SAVAŞTIĞI CEPHELER:

1-Kafkas Cephesi

2-Çanakkale Cephesi

3-Kanal Cephesi

4-Irak Cephesi

5-Suriye-Filistin Cephesi

Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım amacıyla Makedonya ve Galiçya cephelerine de asker göndermiştir.Ancak,bu cephelerde de yenilgiler alınmış başarı sağlanamamıştır.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞININ SONUÇLARI:

1-3 Mart 1918'de Rusya Brest-Litowsk Antlaşması'nı imzalayarak savaştan çekildi.Kafkas Cephesi kapandı.

2-Savaş ittifak devletlerinin yenilgisiyle sonuçlandı.Milyonlarca insan ölmüş ,şehirler yakılıp yıkılmıştır.

3-Devletlerin yönetim şekillerinde köklü değişiklikler meydana geldi.

4-Savaşın getirdiği maddi ve manevi zararlar,devletleri barış ve güvenliği sağlamak,devletler arasında çıkabilecek anlaşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla Milletler Cemiyeti kuruldu.

1.DÜNYA SAVAŞINI BİTİREN BARIŞ ANTLAŞMALARI:

Versay Barış Antlaşması:28 Haziran 1919

Sen Cermen Barış Antlaşması:10 Eylül 1919

Nöyyı Barış Antlaşması:27 Kasım 1919

Triyanon Barış Antlaşması:4 Haziran 1920

Sevr Barış Antlaşması:10 Ağustos 1920

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder