6 Ocak 2010 Çarşamba

Osmanlı Devleti ve Ermeniler Ödevi

Osmanlı Devleti ve Ermeniler

Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında Ermeniler, Doğu Anadolu Kafkasya ve Çukurova dolaylarında dağınık bir şekilde yaşıyorlardı.Bizans, Gürcü gibi devletlere bağlıydılar..

Osmanlı ve ermeni ilişkileri ise Osman Gazi’nin Bursa'yı başkent yapmasıyla birlikte başlamıştır. Fatih sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra Ermeni Patrikhanesi kurdurmuştur. Yavuz Sultan Selim’in güney Kafkasya ve doğu Anadolu'yu fethetmesiyle Ermeniler, İstanbul Patrikliğine bağlanmışlardır.Osmanlı devletinin cana yakın davranışları karsısında çok iyi ilişkiler kurmuş ve kısa sürede Türk milleti ile ciddi anlamda kaynaşmışlardır. Fatih sultan Mehmet'ten II.Mahmut’a, yaklaşık 350 yıl kadar bir süre, asla din,dil,ırk ayrımı yapılmaksızın Türk milleti Ermenileri barındırmıştır.

[*]Amiraların yardımıyla birçok okul, matbaa, kütüphane açılmış, Ermeni gençleri öğrenim yapmak ve sanat öğrenmek üzere Avrupa'ya gönderilmiştir.

Ermeni Patriği Nerses 1876 yılında Vatandaşlık Meclisi Şurası'na sunduğu mektubunda, "Şayet günümüze kadar Ermeni milleti, millet olarak korunduysa ve inancını, kilisesini, dilini, tarihi ve kültürel değerlerini koruyorsa, tüm bunlar Türk hükümetinin Ermeni milletine gösterdiği koruma, yardım ve hayırseverlik sayesindedir. Kader, Ermenileri Türklere bağlamıştır. Bundan dolayı Ermeniler, devletin savaş ve ağır sınav günlerinde buna kayıtsızca davranamaz. Aksine her zaman oldukları gibi ona yardım etmek zorundadırlar. Vatanını seven Ermeni, devlete yardım ederek, Ermeni milletinin hizmet ve yardımının en iyisini görecektir." demektedir. Bu sözlerden de anlaşıldığı gibi Patrik Nerses Ermenilerin bu güne kadar var oluş nedeninin Türkler olduğunu ileri sürmektedir.

Osmanlı yönetimindeki diğer gayrimüslim azınlıklar gibi Ermeniler de her zaman birinci sınıf vatandaş muamelesi görmüşler; askere gitmedikleri gibi, özellikle ticari hayatta önemli noktaları ellerine geçirmekle birlikte , toplum içinde ön plana çıkmışlar, zengin olmuşlardır.

Ermeniler çok iyi Türkçe konuştuklarından dolayı memurluk,devlet adamlarına danışmanlık,bakanlık gibi birçok meslekte yer almış ve birinci sınıf vatandaş muamelesi görmüşlerdir.


[*] Amira; bankerlerden, tüccarlardan ve devlet memurlarından oluşan Ermenilerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder