13 Ekim 2009 Salı

Üniversite Gençliği Bursla Yaşıyor...

Gençlerin yüzde 63.5'i burs alıyor. Yarıya yakını ayda 150-350 lira arası parayla geçiniyor.
Üniversite öğrencilerinin bütçesi aylık 500 TL'yi bulmuyor. Öğrencilerin yüzde 23'ü 250- 350 lirayla geçinmeye çalışıyor, yüzde 63.5'i burs alıyor, yüzde 10'u bir yandan da çalışıyor. Türk Eğitim-Sen'in üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı araştırma gençlerin sosyo- ekonomik yapısı ile toplumsal, siyasal konulara yaklaşımlarını ortaya çıkardı. Marmara, Gazi, Dokuz Eylül, Karadeniz Teknik, Atatürk ve Gaziantep Üniversitesi'nde 953 öğrenciyle gerçekleştirilen anketin sonuçları şöyle: * Öğrencilerin yüzde 1.6'sının aile geliri 1501-1750 TL, yüzde 13.3'ünün 1751-2 bin TL, yüzde 13'ünün de 2 bin TL ve üzerinde. * Öğrenimleri süresince herhangi bir kuruluştan öğrenim kredisi ve burs aldıklarını belirtenlerin oranı yüzde 63.5. * Öğrencilerin yüzde 9.3'ü 51-150 TL, yüzde 23.8'i 151-250 TL, yüzde 23.4'ü 251-350 TL, yüzde 15.1'i 351-450 TL, yüzde 12'si 451-550 TL, yüzde 15'i de 551 TL ve üzerinde aylıkla idare ediyor. * Okurken çalışanların oranı yüzde 10.1. Gelir getirici bir işte çalışanların yüzde 23.4'ü özel ders veriyor, yüzde 17'si satış ve pazarlama, yüzde 10.6'sı fuar organizasyonlarında çalışıyor. * Yüzde 33.4'ü ailesinin yanında, yüzde 33'ü kirada, yüzde 17'si devlet yurdunda, yüzde 10.2'si özel yurtta kalıyor. * Yüzde 31.6'sı okuduğu bölümü seçiş nedenini eğitim kalitesi, yüzde 21.4'ü mezunların kolay iş bulması, yüzde 10.6'sı ailesinin isteği, yüzde 8.4'ü oturdukları kente yakınlık olarak tanımlıyor. * Gençlerin yüzde 68.2'si açık oturum, panel gibi etkinlikleri takip ediyor. Yüzde 34'ü ekonomi, yüzde 34'ü iç ve dış politika, yüzde 15.2'si güzel sanatlar, yüzde 3.3'ü iç ve dış güvenlik konularında organize edilen panellere katılıyor. * En çok izledikleri kültür sanat etkinliği yüzde 76.8 oranıyla sinema. * Gençlerin yüzde 84.5'i Türkiye'nin içinde bulunuduğu ekonomik ve siyasi durumdan memnun değil. 'Politikayı düşünmem' * Öğrencilerinin yüzde 43.4'ü Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılması, yüzde 56.6'sı katılmamasından yana. * Öğrencilerin yüzde 42.8'i IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların Türkiye'yi yoksullaştırdığı düşüncesinde. * Yüzde 87.1'i Türkiye'nin bağımsız hareket edemediğini söylüyor. Yüzde 69.6'sı Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik kararlarında en etkili ülkenin ABD olduğunu düşünüyor. * Politika yapmayı düşünmem diyenlerin oranı yüzde 56.5. * Yüzde 28.6'sı siyasileri dürüst bulmazken, yüzde 27.2'si siyasilerin davranışlarının kişileri siyasetten soğuttuğunu, yüzde 21.7'si siyasetin belli kişilerin tekelinde olduğunu, yüzde 13.7'si de bir genç olarak siyaset yapmanın çok zor olduğunu belirtiyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder