2 Ekim 2009 Cuma

Okul Çevresi Gıda Satışı Yasaklanacak

Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Köyişleri bakanlıklarınca yürütülen ortak çalışmalar kapsamında öğrencilerin okullarda sağlıklı beslenmesi amaçlanıyor.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilileri, toplumun ve toplumu oluşturan bireylerin sağlıklı ve güçlü yaşamasında, ekonomik ve sosyal yönden geliştirilmesinde, refah düzeyinin artırılmasında, huzurlu şekilde varlığını sürdürebilmesinde güvenli gıda tüketimi ile yeterli ve dengeli beslenmenin büyük önem taşıdığını belirtti. Dünya genelinde yapılan anlaşmalar çerçevesinde beslenme, gıda güvencesi ve gıda güvenliği politikalarının bir bütün halinde ele alınmaya başlandığını ifade eden yetkililer, "Bu yaklaşım kapsamında, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve bakanlığımız iş birliği içerisinde çalışarak okullarda yaşanan beslenme sorunlarına birlikte çözüm üretmektedir" dedi. Yetkililer, 5 Mayıs 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun gereğince halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak, üretici ve tüketici menfaatleriyle halk sağlığını korumak üzere gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzemeleri üreten, satan iş yerleri ile toplu tüketim yerlerinin resmi kontrol ve denetiminin Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yetki ve sorumluluğuna verildiğini anımsattı. Bu kapsamda satış ve toplu tüketim yeri olan okul kantin ve kafeteryalarının denetimlerinin de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yapıldığını ifade eden yetkililer, şöyle konuştu: "Okulların açıldığı bu dönemlerde denetim ve kontrollerin sıklaştırılması ve gerektiğinde Milli Eğitim Bakanlığıyla iş birliği yapılması hususunda 81 ilin tarım müdürlükleri talimatlandırılmaktadır. Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere beslenme, obezite, fiziksel aktivite, okul kantini, kafeterya, yemekhane ve gıda hijyeni konularında seminerler verilmektedir. Bakanlığımız ile iş birliğiyle hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığınca oluşturulan, okul kantinlerinin denetimi ve uyulacak hijyen kurallarıyla ilgili genelge kapsamında bakanlığımızdan üretim veya ithalat izni bulunan süt, ayran, yoğurt, pakette veya taze sıkılmış meyve ve sebze suyu, taneyle meyve ve sebze satışının özendirilmesi, okul çevrelerinde sağlığa zararlı gıda satan seyyar satıcılarla büfe ve benzeri yerlerin gıda satışlarının önlenmesi istenmektedir." Yetkililer, Sağlık Bakanlığının tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde Türkiye Obezite ile Mücadele Programı ve Ulusal Eylem Planı hazırladığına değinerek, "Bu kapsamda obezitenin önlenmesine yönelik planlanan faaliyetler dönem dönem hayata geçiriliyor. Okullardan obeziteyle mücadele doğrultusunda planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli koordinasyon ve iş birliğinin sağlanmasını istiyoruz" dedi. Okulların tarım il ve ilçe müdürlükleriyle iş birliği içinde çalışması ve obezitenin önlenmesine yönelik yürütülen faaliyetlere hız kazandırılması konusunda Milli Eğitim Bakanlığını yazıyla bilgilendirdiklerini ifade eden yetkililer, "Obezite başta olmak üzere sağlık açısından risk oluşturabilecek gıdaların tüketiminde hassas olunmasını istedik. Özellikle ilköğretim çağındaki çocukların sağlıklı nesillerin oluşturulması için beslenmesine özen g österilmesi gerektiğini vurguladık" diye konuştu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder