21 Mart 2009 Cumartesi

İngilizce Çeviri Klavuzu - A Guidebook for English Translation


İÇİNDEKİLER

Çeviri Üzerine Notlar.............................................................................. 7

İngilizce Dilbilgisi Özeti........................................................................... 111. BÖLÜM

Yalın Tümceler....................................................................................... 50

iyelik Yapıları.......................................................................................... 55

Var/Yok.................................................................................................. 60

Ad, Zamir ve Ad Belirleyicileri................................................................ 62

Too/enough............................................................................................ 70

Dönüşlü Yapılar..................................................................................... 71

Sıfat ve Zarflarla İlgili Karşılaştırma Yapıları......................................... 78

Koşut Yapılar............'............................................................................ 92

Kiplikler.................................................................................................. 94

Zamanlarla ilgili Çeviri Örnekleri................:.......................................... 115

Zaman ve Zamanların Edilgen Yapılarıyla ilgili Karışık Alıştırmalar........ 131

Koşul Anlatan Yapılar............................................................................. 136

Eylemlik Yapıları..................................................................................... 142

Verb-İng ile İlgili Yapılar.............,........................................................... 148

-ing ve -ed Sıfat Görevli Yapılar............................................................. 152

Ettirgen Yapı.......................................................................................... 161

Ad Tümcecikleri..................................................................................... 165

"Wish" Tümcecikleri............................................................................... 172

Sıfat Tümcecikleri................................................................................... 174

Zarf Tümcecikleri................................................................................... 191

Tümce Başında "it" Kullanımı................................................................. 204

Tümce Bağlaçları................................................................................... 208

Özne ve Ana Eylemin Ayrılması............................................................. 217

Dolaylı Anlatım....................................................................................... 219

Eklenti Sorular........................................................................................ 224

Whatever, etc......................................................................................... 225

İlgi - Duyu Eylemleri............................................................................... 228

Devrik Yapılar......................................................................................... 229

Dilek - istek Kipi..................................................................................... 233

Yararlı Yapılar........................................................................................ 235

ileri Düzey Tümce ve Metin Alıştırmaları................................................ 239

linkler:
http://rapidshare.com/files/197996181/_ngilizce__eviri_Klavuzu_-_A_Guidebook_for_English_Translation.doc

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder