7 Haziran 2009 Pazar

kuklanın tanımı ve önemi

KUKLANIN TANITIMI VE ÖNEMİ


Geçmişten günümüze çocukların vazgeçemediği ilgi alanlarından bir tanesini de kuklalar oluşturmaktadır.
Kuklalar üzerinde yapılan incelemeler kuklaların yalnız çocukları eğlendiren basit bir eğlence aracı olmadığını,
eğlendirirken eğittiğini, yetişkinlerin de kuklalara ilgi duyduklarını, toplulukların duygu ve düşüncelerini dile getirdiği ve çağın
sanat anlayışının, kültürel yapısını yansıttığını göstermektedir.
Kukla kumaştan, alçıdan, tahtadan, kaşıktan, kağıttan, kartondan vb. malzemelerden yapılmış, el,
çubuk veya iplerle hareketleri kontrol edilebilen figürlerdir.
Bu figürlerle yapılan gösterilere ise kukla oyunu adı yerilir.
Kuklalar tarihin çok eski zamanlarından beri dünyanın pek çok yerinde kullanılmıştır.
Yazılı kaynaklar milattan önce ikinci yüzyılda Mısır'da ipli kuklaların kullanıldığını belirtmektedir.

Kukla sözcüğünün, kökeni bakıldığı zaman araştırmacılar bu kelimenin Yunanistan da ''doll'' Japonca da ''kugutsu''
olarak kullanıldığı saptanmış dır.
Ayrıca bu kelimenin kökeninin Çingenelerden gelmiş olabileceği, bu kelimeyi Orta Asya ve Türkiye'ye
daha sonra da Balkanlara tanıtmış olabileceği görüşü de bulunmaktadır.

Kukla Orta Asya kültürünün kalıntısıdır. Türkler, gölge oyunu ve Karagözü 16.
yüzyılda tanımışlarken, kukla çok eskiden beri bilinmektedir.
Orta Asya'da Türkler kuklaları hem sihirli amaç
Hem de eğlence için kullanmışlardır.Orta Asya şamanlar ı ölüm törenlerinde ölünün ruhuna yardım etmek amacıyla
taştan veya tahtadan yapılmış "kukurcak" denilen kuklalar kullanıyorlardı.

Günümüzde de Anadolu'nun bazı kırsal kesimlerinde kuklalar halen büyü unsuru olarak kullanılmaktadır.
En yaygın uygulama alanı ise yağmur yağmasını sağlamak için kullanılandır.
Yağmur kuklası bir kadını temsil etmekte ve adına "gelin''denilmektedir.
Bu isim bölgeden bölgeye değişmekte ve çaput adam,kepçe kadın,çömçe gelin, kepçecik, su gelini,
kodu gelin gibi değişik isimlerde verilmektedir.Genel olarak bir çocuk kuklayı köyün çevresinde dolaştırmakta
ve insanlar evlerinin çatılarından bu kuklalarının üzerine su serpmektedirler.Kukla kendi evlerine geldikçe
kendilerine özgü şarkılar ve türküler söyleyerek çocuğa çeşitli yiyecekler verilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder